Privacy statement

Wij zijn wij?
Deze vacaturewebsite word beheerd door INretail, brancheorganisatie voor de non-food Retail, gevestigd te Zeist. INretail hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy lichten wij toe hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Privacy algemeen
Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site zo goed mogelijk te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy policy. 

Een profiel aanmaken en je CV uploaden

Als werknemer of werkzoekende is het mogelijk om een profiel aan te maken om vindbaar te zijn voor potentiele werkgevers. Als je een profiel aanmaakt geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hoe gaan we hierbij te werk?

Bij het aanmaken van een profiel vragen we gegevens omtrent jouw arbeidsverleden en in welke omgeving je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging.

Als je een profiel aanmaakt wordt dit profiel anoniem gedeeld op de vacature website. We plaatsen dan het aantal jaren werkervaring, functie, opleidingsniveau en jouw woon locatie.  Deze informatie is dan toegankelijk voor alle andere bezoekers van de website.

Als een werkgever jou benadert kan je er voor kiezen om je CV, personalia en motivatie te delen met deze werkgever. Je ontvangt hiervoor een verzoek via e-mail. Bij bevestiging kan er nader contact worden gemaakt buiten de omgeving van deze website.

Ook worden jouw gegevens gebruikt voor analytische doeleinden, zo kunnen we onderzoek doen naar de arbeidsmarkt van de woonbranche. Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen zien welke functies populair zijn welke functies moeilijk vervulbaar zijn. Jouw gegevens worden in dit proces geanonimiseerd.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken

 • NAW-gegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Functie;
 • Arbeidsverleden en werkervaring;
 • Opleidingen;
 • Andere gegevens die op CV staan zoals hobby’s of interesses.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen gedurende de tijd dat je een actief profiel hebt op vacaturesite.werkindewinkel.nl. Ben je gedurende twee jaar niet meer actief? Dan verwijderen we jouw profiel. Je wordt hier van te voren via e-mail van op de hoogte gesteld zodat je jouw profiel actief kan houden.

Inlog
Als je een profiel aanmaakt moet je een inlognaam opgeven en een wachtwoord aanmaken. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je ons hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Toestemming
Als je een profiel aanmaakt geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. Deze toestemming mag je altijd intrekken of wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld door het wissen van jouw profiel of het aanpassen van je gegevens. Dit kan via je eigen profiel. Als je jouw gegevens deelt met een bedrijf in het kader van een sollicitatie, verwerkt het bedrijf jouw persoonsgegevens conform hun eigen richtlijnen.

Een vacature plaatsen

Als werkgever of recruiter is het mogelijk om vacatures te plaatsen op vacature.werkindewinkel.nl. Bij het aanmaken van een vacature geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hoe gaan we hierbij te werk?

Bij het aanmaken van een profiel vragen we om gegevens over het bedrijf en om jouw contactgegevens. Op die manier kunnen we een match maken tussen kandidaten en werkgevers. Ook ben je direct benaderbaar voor mogelijke kandidaten. Het is daarnaast ook mogelijk om de vacature direct door te plaatsen op Indeed.nl. Jouw gegevens worden daarbij doorgegeven aan Indeed.

Welke persoonsgegevens wij hiervoor verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Gegevens werkgever.
 • Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen gedurende de tijd dat je een actieve vacature hebt op vacatursitewonen.nl. Bij het plaatsen van een vacature kan je kiezen voor een bewaartermijn voor de vacature. Je wordt voor het verlopen van de termijn via e-mail  op de hoogte gesteld zodat de vacature actief kan worden gehouden.

Inlog
Als je een vacature aanmaakt moet je een inlognaam opgeven en een wachtwoord aanmaken. Wij slaan het wachtwoord versleuteld op en kunnen deze niet inzien. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je ons hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Toestemming
Als je een profiel aanmaakt geef je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. Deze toestemming mag je altijd intrekken of wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld door het wissen van jouw profiel of het aanpassen van (e-mail)voorkeuren.

E-mailbericht/nieuwsbrief

Gebruikers met een account op Vacaturesite Wonen kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie voor het optimaal gebruik van de Vacaturesite Wonen, ontwikkelingen van het platform en aanverwante zaken. Afhankelijk van de ontwikkelingen worden deze berichten een keer per maand tot eens per kwartaal verzonden. Voor het versturen van de nieuwsbrief kan Vacaturesite Wonen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden voor deze verwerking gedurende de periode dat je bent aangemeld, verwerkt door Vacaturesite Wonen. Iedere nieuwsbrief bevat afmeldmogelijkheden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.

Cookies 

Vacaturesite Wonen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om je bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

We gebruiken deze instrumenten om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webbouwers die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics 
We maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit doen wij met behulp van Google-advertentiecookies. Met gebruikmaking van de Google AdWords Remarketing service wordt het daardoor mogelijk om te adverteren op websites van derden in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina of een website in het Google Display Network.  Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door ons. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. We krijgen bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze site afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt worden ook voor ons door derden verwerkt als dat noodzakelijk is. Zo werken wij samen met partijen voor:

 • Het verzorgen van onze website;
 • Het verzorgen van algemeen systeembeheer;
 • De verzending van e-mails;

Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van jouw gegevens. Ook kunnen we jouw gegevens met anderen delen wanneer je daar toestemming voor geeft.

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Werk in de Winkel van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal privacy-rechten.

Recht op inzage
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerkt, dan kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen jouw verzoek in beginsel binnen een maand.

Recht op rectificatie
Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid
Je kan, in een aantal gevallen, aan ons vragen om jouw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit
Je kan een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als wij jouw gegevens verwerken omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of om een overeenkomst uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die wij digitaal verwerken, dus niet voor papieren bestanden.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (artikel 20, derde lid AVG).

Recht op beperking van de verwerking
Je kan ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar
Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit is het recht van bezwaar.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

INretail
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG
Zeist
privacy@inretail.nl

Zeist, 6 juli 2020